Infernia

Dotace pro fotovoltaické zdroje

Podpora projektů instalace fotovoltaických systémů. Dotace můžete čerpat jak na projekty samostatných fotovoltaických elektráren, tak i systémů s akumulací energie v bateriových úložištích.

Žadatelé musí být:

 • malé, střední i velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky

Výše podpory a její forma:

 • Výše podpory pro FVE: 35 %
 • Výše podpory pro bateriový systém: 45 – 50 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí
 • Podpora je poskytována ex-post – tedy po realizaci projektu

Hlavní podmínky dotace:

 • Podpora projektů s instalovaným výkonem do 1MW
 • Musí se jednat o střešní instalaci nebo instalaci na podnikatelských budovách
 • Pouze jedno odběrné místo do sítě
 • Získanou elektřinu není nutné využívat jen pro vlastní spotřebu
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m Prahy
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt provozován

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top