Infernia

Energetické úspory ve veřejných budovách

Program je určen pro všechny veřejné subjekty včetně městských částí hl. města Prahy.

Žadatelé musí být:

 • kraje, města a obce či jejich části nebo svazky
 • státní a veřejné organizace
 • školy
 • neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Pokrytí výdajů:

Max. 50% dotaci bude možné využít na pokrytí nákladů na:

 • stavební práce
 • dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností budov
 • TDI, AD, BOZP,
 • organizace výběrových řízení
 • propagace
 • energetické posouzení

Použití:

 • na dílčí renovace – zateplení obvodového pláště budovy, renovace otvorových výplní, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo systémů využívajících odpadní teplo
 • na celkové realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
 • instalace fotovoltaických systémů či solárně-termických kolektorů
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW, realizace systémů využívajících odpadní teplo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top