Infernia

Přispěvky

Energetické úspory ve veřejných budovách

Program je určen pro všechny veřejné subjekty včetně městských částí hl. města Prahy. Žadatelé musí být: kraje, města a obce či jejich části nebo svazky státní a veřejné organizace školy neziskové organizace církve a náboženské společnosti obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem Pokrytí výdajů: Max. 50% dotaci bude možné využít na pokrytí nákladů …

Energetické úspory ve veřejných budovách Read More »

Dotace pro fotovoltaické zdroje

Podpora projektů instalace fotovoltaických systémů. Dotace můžete čerpat jak na projekty samostatných fotovoltaických elektráren, tak i systémů s akumulací energie v bateriových úložištích. Žadatelé musí být: malé, střední i velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky Výše podpory …

Dotace pro fotovoltaické zdroje Read More »